Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Søndag d. 18. - torsdag d. 22. februar

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider. Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser. Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Værter: tidl. sognepræst Ruth Jeppesen og tidl. sygeplejerske Metha Simmelsgaard.

Pris 300 kr. pr. døgn


Fredag d. 23. - søndag d. 25. februar

GIV OS I DAG VORES DAGLIGE BRØD... Inspiration til fastetiden.

Retrætens tema er ”giv os i dag vort daglige brød”. Den lille bøn fra fadervor rummer både taknemligheden over de gaver, som vores liv og hverdag er fuld af samt ønsket om at kunne lægge alt hvad vores liv er fuldt af i Guds hånd.
Retræten vil byde på enkelthed, stilhed, meditation, et oplæg og afspænding.
Retræten er først og fremmest en tid til fordybelse og hvile.
Vi vil bestræbe os på, at du får noget med hjem som du kan anvende som inspiration i din hverdag i tiden op til påske. Vi håber, at den længsel du går med i dit liv lige nu, vil blive tydeligere for dig under retræten og dermed kan være et udgangspunkt for en fastetid med skærpet opmærksomhed på, at kærligheden og livets Gud er dig nær - også i en travl hverdag.

Ledere: sognepræst Birgitte Jeppesen og psykomotoriker Tine Borgaard Jensen.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 2. - søndag d. 4. marts

Retræte for Skjerngruppen ved Mette Stenumgaard


Fredag d. 9. - søndag d. 11. marts

KONTEMPLATIV RETRÆTE

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris 1000 kr.


Tirsdag d. 13. - onsdag d. 14. marts

Hasle Kirke


Fredag d. 16. - søndag d. 18. marts

Retræte: BUDDENE - på opdagelse i Luthersk spiritualitet.

Vi vil på retræten gå på den opdagelse med inspiration af Boris Salos lille bog Den Glemte Skat. Luthers katekismus handler om De ti bud, Trosbe­kendelsen og Fadervor. De tre klenodier, kalder Salo dem. Hans lille bog handler om, hvordan vi kan tage de tre klenodier til os.
På denne retræte vil vi samle os om den ene af de tre klenodier, nemlig De ti bud. Vi vil ikke terpe dem for at lære dem udenad, men derimod i stilhed fordybe os i dem.
”I måneder har jeg nu siddet sammen ned min hustru og mine børn og set på det første bud. Men jeg kan aldrig virkelig fatte eller udgrunde det under af guddommelig sandhed og visdom, der findes i det. - - -” (Martin Luther)

Leder: tidl. sognepræst Kristian Bork Sørensen.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 20. - søndag d. 22. april

Silkeborg katolske menighed


Torsdag d. 26. - lørdag d. 28. april

Kvækerne


Fredag d. 4. - søndag d. 6 maj

Nutidig Kristen Spiritualitet ved Elisabeth Staal Jensen


Torsdag d. 17. - søndag 20. maj

KONTEMPLATIV RETRÆTE i PINSEN

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser) Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.


Torsdag d. 24. - søndag d. 27. maj

RETRÆTE - en kilde som vælder med vand til evigt liv

Retræte i stilhed, med Bibelmeditation over tekster om Helligånden - og vores tørst og længsel.
Retrætens redskaber er stilhed, tidebønner og ledet meditation over Bibeltek­ster i klassisk kristen tradition.
Der kræves ingen særlig forudsætninger for at deltage.

Leder: præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup

Pris 1150 kr.


Torsdag d. 31. maj - søndag d. 3. juni

Stilleretræte: STILHED og VANDRING
Vi indbyder til retræte med stilhed og vandring.

Fra torsdag aften til søndag middag vil vi øve os på stilhedens lægende kunst. Der vil også være stilhed under måltiderne. Fredag og lørdag bliver der mu­lig­hed for at deltage i en fælles pilgrimsvandring, hvis man ønsker det. Temaet vil præge retrætens andagter og søndagens nadvergudstjeneste.

NB: Retræten tilbyder to vandringer i stilhed (fredag og lørdag). Hvis man øn­sker at deltage i disse vandringer, er det vigtigt, at man ved, man er i stand til at gå 8-10 km i et noget kuperet terræn. Kan man ikke det, er man velkom­men til at være i Skovhuset i stilhed så længe.
Retræten begynder torsdag kl. 17.00 med mulighed for ankomst fra kl. 16.00. Søndag kl. 13.30 Afslutning og afrejse. Vi sender mail med detaljeret program til deltagere. Læs mere: www.stillevandring.dk.

Ledere: Gunhild og Peter Grarup, tidl. lærer og sognepræst.

Pris: kr. 1150 kr.


Mandag 4. - onsdag d. 6 juni

Blå Kors


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.