Link til forsiden
Henvendelse om program og tilmelding:
Det Økumeniske Centers skovhusgruppe Telefon: 30 74 73 21
e-mail om tilmelding og program:
Korttype 73 til konto 84048232 eller
overførsel til reg.nr. 8401 konto 1268962.

praktisk om tilmelding og afbud


Retræter i Skovhuset

* = nyt eller ændret i forhold til sidste blad


Torsdag d. 17. - søndag 20. maj - pt kun ventelistepladser

KONTEMPLATIV RETRÆTE i PINSEN

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: sr. Angela Rammé.

Pris 1150 kr.


Torsdag d. 24. - søndag d. 27. maj - pt kun ventelistepladser

RETRÆTE - en kilde som vælder med vand til evigt liv

Retræte i stilhed, med Bibelmeditation over tekster om Helligånden - og vores tørst og længsel.
Retrætens redskaber er stilhed, tidebønner og ledet meditation over Bibeltek­ster i klassisk kristen tradition.
Der kræves ingen særlig forudsætninger for at deltage.

Leder: præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup

Pris 1150 kr.


Torsdag d. 31. maj - søndag d. 3. juni

Stilleretræte: STILHED og VANDRING
Vi indbyder til retræte med stilhed og vandring.

Fra torsdag aften til søndag middag vil vi øve os på stilhedens lægende kunst. Der vil også være stilhed under måltiderne. Fredag og lørdag bliver der mu­lig­hed for at deltage i en fælles pilgrimsvandring, hvis man ønsker det. Temaet vil præge retrætens andagter og søndagens nadvergudstjeneste.

NB: Retræten tilbyder to vandringer i stilhed (fredag og lørdag). Hvis man øn­sker at deltage i disse vandringer, er det vigtigt, at man ved, man er i stand til at gå 8-10 km i et noget kuperet terræn. Kan man ikke det, er man velkom­men til at være i Skovhuset i stilhed så længe.
Retræten begynder torsdag kl. 17.00 med mulighed for ankomst fra kl. 16.00. Søndag kl. 13.30 Afslutning og afrejse. Vi sender mail med detaljeret program til deltagere. Læs mere: www.stillevandring.dk.

Ledere: Gunhild og Peter Grarup, tidl. lærer og sognepræst.

Pris: kr. 1150 kr.


Onsdag d. 6 juni - fredag d. 8. juni

Blå Kors


Mandag d. 18. - tirsdag d. 19. juni

Silkeborg Kirke


Onsdag d. 1. august

Pilgrimsvandring v/ Benedicte Tønsberg
Nærmere oplysninger og tilmelding på telefon 2894 0273 eller .


Fredag d. 31. august – søndag d. 2. september

Retræte (lukket gruppe)


Fredag d. 7. – søndag d. 9. september

Stilleretræte: Frans af Assisi ”LOVET VÆRE DU, HERRE, MED ALLE DINE SKABNINGER”

Overskriftens citat er hente fra Frans´ solsang. I stilhed vil vi følge i sporene efter Frans af Assisi og prøve at lade os inspirere af hans dybe tillid til Guds godhed, hans overvældende glæde over skaberværket og hans stålsatte vilje til at følge Kristus gennem den evangeliske fattigdom. Der vil også være stilhed under måltiderne.
Retræten begynder fredag kl. 17.00 med mulighed for ankomst fra kl. 16.00. Søndag kl. 13.30 Afslutning og afrejse. Vi sender mail med detaljeret program til deltagere. Læs mere: www.stillevandring.dk.

Ledere: Gunhild og Peter Grarup, tidl. lærer og sognepræst.

Pris: kr. 1000,-


Fredag d. 14.- søndag d. 16. september

Nutidig kristen Spiritualitet ved Elisabeth Staal Jensen


Fredag d. 28. - søndag d. 30. september

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE

Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvandring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at købe en Kristuskrans for 50 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener, har mulighed for det.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.

Ledere: fhv. sognepræst Kirsten Clement og fhv. viceskoleleder Anna Maria Andersson.

Pris 1000 kr.


Fredag d. 5. – søndag d. 7. oktober

Høstretræte ved Benedicte Tønsberg
Nærmere oplysning og tilmelding på telefon 5120 7409 eller


Mandag d. 8. - fredag d. 12. oktober

Retræte ved Birgit Urd Andersen.
Nærmere oplysninger og tilmelding på telefon 2894 0273 eller .


Mandag d. 15. - søndag d. 21. oktober

KONTEMPLATIV RETRÆTE

(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn.
Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Leder: Sr. Angela Rammé.

Pris 2.500 kr.


Mandag d. 22 – torsdag d. 25. oktober

Retræte ved Elisabeth Lidell
Nærmere oplysning og tilmelding eller på elisabethlidell.dk


Fredag d. 26. – søndag d. 28. oktober

Retræte for Skjerngruppen v/ Mette Stenumgaard


Fredag d. 2. – søndag d. 4. november

Allehelgensretræte.

Leder: tidl. spgnepræst Kristian Bork Sørensen

Pris: 1000 kr.


Fredag d. 16. – mandag d. 19. november

RETRÆTE MED IKONMALING.

På denne retræte forbindes håndens arbejde med bøn og meditation. Der arbejdes med ikonmaling og lidt mere i køkkenet end sædvanligt; men arbejdet foregår i stilhed, så det bliver en del af bønnen. Andagterne tilrettelægges ud fra motiverne på deltagernes ikoner.
Der kræves ingen forudsætninger for at male ikoner, heller ikke at have tegnet og malet før. Der er naturligvis instruktioner i, hvordan der males, selv om retræten foregår i stilhed.
Materialer kan købes for op til 400 kr. - bedes bestilt ved tilmelding - egne materialer må selvfølgelig gerne medbringes.

Ledere: sognepræst Pernille Svendsen og tidl. sognepræst Kirsten Clement

Pris: 1150 kr.


Mandag 3. – fredag d. 7. december

STILLE DAGE

Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egent­ligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset (angives ved tilmelding).

Vært: tidl. sognepræst Ruth Jeppesen

Pris: 300 kr. pr. døgn.


Praktisk om tilmelding og afbud

Tilmelding sker til Yvonne Vestereng
- enten pr. mail:
- eller pr. telefon: 3074 7321

Ved tilmeldingen oplyses
- navn og postadresse
- telefonnummer og mailadresse

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi et deltagerbrev som bekræftelse på tilmeldingen.

Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr.
Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt.
Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.