Grønne enge - stille vand

- en håndbog for retræteledere
Og for alle, som interesserer sig for bøn og retræte!

"Grønne enge – stille vand" blev planlagt og lanceret i begyndelsen af 2003 af en arbejdsgruppe under Skovhusgruppen som en støtte især til nye og vordende retræteledere. Siden bogen udkom, har tilbagemeldinger vist, at den kan bruges med glæde af en langt bredere kreds. Derfor gør vi på ny opmærksom på bogens indhold, denne gang med en lidt mere detaljeret oversigt over indholdet.

Forsiden af Grønne Enge - Stille Vand

1) Indledende tanker.
Her er der mange observationer, der kan være relevant for enhver, der overvejer, hvordan man taler med andre – og måske med sig selv! – om bøn og åndeligt liv.

2) Stikord til retrætens forskellige elementer.
Ud over mange praktiske råd rummer denne sektion enkle betragtninger over bøn og meditation, bønnens udgangspunkt og mangfoldighed og bønnens eventuelle vanskeligheder, om gudstjenestens indhold og sprog, om stilhed og åndelig vejledning. Mange vil kunne have glæde af disse ting i forskellige livssituationer.

3) Liturgier og andagter.
Her findes ressourcer til mange former for fælles bøn – tekster og former som kan bruges i både små og større grupper også i andre sammenhænge end en retræte. Ikke mindst afsnittet "at tænke i helheder" kan indvie læseren i en måde at være mere opmærksom på tid – døgnet og året – som en ramme om bønnens forskellige farver og som et sakramente af Guds nærvær.

4) Bøn og meditation.
Denne sektion er i sig selv næsten en lille "bønneskole", velegnet til brug alene eller i mindre grupper. De fleste vil kunne finde mindst et eller to forslag her, der kan være med til at støtte en praksis, man allerede har, eller til at vise nye veje til bredde og dybde i bønslivet.

5) Andre ressourcer – henvisninger.
Her findes et antal forslag til læsning, musik, steder og organisationer samt internetsider, der kan give god inspiration til bøn og meditation alene eller sammen med andre.

6) Checkliste.
Disse sider opsummerer retrætelederens opgaver på en overskuelig måde, men også de, der kommer som deltagere, vil kunne finde stof til egen forberedelse i de punkter, der berøres.

Vi håber, at ovenstående kan være en varm anbefaling til at købe bogen og til at gøre den bekendt for andre. Alt er ment som forslag, der skal bruges og ændres efter behov med den størst tænkelige frihed. Alt har været afprøvet i praksis i den ene eller anden sammenhæng.

Bogen fremstilles i et attraktivt A5 ringbindsformat, så der også er plads til at samle supplerende sider og egne ressourcer.

Pris: 125 kr. plus forsendelsesomkostninger.

e-mail til bestilling af bogen

Tilbage